Tanrı'da Yerimiz

Tanrının arayışı insana olan tutkulu arzusu


Her birimiz geçmişte farklı deneyimler yaşadık ve Tanrı bu deneyimlere göre bizi farklı yollarda şekillendirdi, donattı. Tanrı’yı kendimiz anlamalı ve sorgulamalıyız. Ben bu konuda çok rahatlıkla söyleyebilirim ki O beni kendinde daha fazla sevdi. Ben onu tanımadan önce de beni korudu.


Yaradılış 6:8 “Nuh RAB’ bin gözünde lütuf buldu.”

Yaradılış 6:9 “Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü. “


İbraniler 11:3”5 İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı, çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı’yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. 6 İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.”


Yahuda 1:15“İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkârların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir.”


Doğru adamdı, Tanrı’yı hoşnut etti, doğru adam olduğuna tanıklık edildi. Tanrı ile yürüyen bu adamları Rab daima korudu, planlarını onlara açıkladı. Eski antlaşmaya baktığımızda bu iki kişiden bahsedildiğini görürüz. İbrahim’in yaşadığı zamana kadar olan bölümde sadece bu iki kişiden bahsediliyor. İster topluluk isterse yalnız olsunlar; bizim için en önemli ve bana göre ilk buyruk olan şey, Tanrı’yla yürümek ve onunla kişisel bir ilişki kurmaktır. Bu ilişki sırasında Honak, İsa’nın gelişine peygamberlik etti. Nuh ise büyük tufanı bildirdi.


Yaradılış 17:1 “Avram, doksan dokuz yaşındayken RAB ona görünerek, “Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’yım” dedi, “Benim yolumda yürü, kusursuz ol. 2 Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım.”


Romalılar 9:13 “Yakup’u sevdim, Esav’dan ise nefret ettim.”


‘Ben her şeye gücü yetenim, benim yolumda yürü’ Burada açık bir davet var. Yakup daha doğmadan onu sevdiğini belirtti. Tanrı, Yakup’un peşinden gitti, bırakmadı. Göksel babamız Yüreklerimizdeki asıl isteklerin ne olduğunu bilir. Asıl isteğimiz onun verecekleri değil, onun arkadaşlığı olmalı.


Mısırdan Çıkış 15: 26“Ben, Tanrınız RAB’bin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılar’a verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim” dedi, “Çünkü size şifa veren RAB benim.”


Yeremya 7:13 “Bütün bunları yaptınız, diyor RAB, size defalarca seslendim ama dinlemediniz; sizi çağırdım ama yanıt vermediniz. “


Luka 19:10 “Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.”


Asıl mirasa odaklanmalıyız. Çöle gidenler; dünyasal isteklere odaklandılar. Kayboldukları halde Rab onlardan asla vazgeçmedi. Biz şımarık çocuklardan da asla vazgeçmez. Bizler O’ndan daima, ruhsal şifa ve onun sesini duymayı istemeliyiz. Unutmayalım şifa veren Tanrı’dır.


Mezmurlar 139:17 “Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı, sayıları ne çok! 18 Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam. Uyanıyorum, hâlâ seninleyim.”


Sefanya 3:17 “Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek senin için, sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.”


Mezmurlar 8:3 “Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, Oraya koyduğun ayı ve yıldızları, 4 Soruyorum kendi kendime: “İnsan ne ki, onu anasın, Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?”


Biz uyurken bile bizimle. Düşünün, hakkımızdaki düşüncelerinin ne kadar güzel ve değerli olduğundan bahsediyor. Ruhu hep bizimle oldu, biz kendimizi sevmediğimiz zamanlarda bile bizi çok sevdi. Hakarete uğradı, acı çekti, kendisine ihanet edildi, bütün bunları yaşamayabilirdi ama bizim için yaşadı.


(Markos 5’e bakın) İsa Mesih, tek bir kişi için karşıya geçti kimsenin önemsemediği cinli deli dedikleri tek bir kişiyi kurtarmak için. Sayıya bakmadı, kişinin günahlarına bakmadı, onu arayan herkesin yanına gitti. O’na ihtiyacı olan her kesin yanında oldu.


Filipinler 2:3 “Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın.”

Romalılar 12:10 “Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. “


Tanrı bizden kendisinin yapmadığı bir şey istemez. Bu çok önemli, Tanrı İsrail oğullarına sabretti, Yakup’un peşinden hiç ayrılmadı, Çarmıhta O’nu öldürenleri affetti. İsa, bir kişi için bile yollara koyuldu. O’nun yargıladığını görmedik, hizmet etti ve hizmet edilmesine izin verdi. Günahtan nefret etti, fedakârlığı sevdi, O da denendi.


Tanrı ile yürümek böyle bir şey; onun yapmadığı bir şey varsa yapmayın. Tanrı’da her birimizin yeri ayrı ve değerli, bunu unutmayın.


1 Petrus 2:24 “Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun yaralarıyla şifa buldunuz. “

1 korintliler 7:13 “Bir bedel karşılığı satın alındınız, insanlara köle olmayın. “


Ben, İsa Mesih’in ödediği bir bedelle satın alındım. İnsanlara köle olmayacağım. Göklerdeki babam, senin dünyada yaptığın harikaları yüreğimde anlama gücü ver. Hanok ve Nuh gibi seni nasıl arayabilirim, seninle nasıl yürüyebilirim? Davut gibi hep yanımda olduğunu hissetmek, benim hakkımdaki düşüncelerini yüreğimde duymak isterim. Rabbimin sevgisini ve benim için ödediği bedeli kabul ediyorum. Nerede olursam olayım, ne yaparsam yapayım, yüreğim ve düşüncelerimde sen olacaksın. Rabbim yüreğimde ve düşüncelerimde sana ait olmayan ne varsa atmama ve boşalan yere sana aitleri koymama yardım et. Amin.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Tanrı'nın Daveti

Türklerin bir sözünü çok severim; bana arkadaşını göster sana kim olduğunu söyleyeyim.

© 2021 sozumuzvar.com